browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Intet nytt er godt nytt

Posted by on 11/06/2014

Nå er det lenge siden forrige innlegg. Årsaken er at vi har hatt mye å gjøre i det siste året:
Lisbet har fått økt stillingen sin i Enebakk.
Jeg begynte i høst som deltidsstudent på BI; Grunnutdanning i Ledelse. Det har vært 50 % studiebelastning samtidig som jeg har vært i (nesten) full jobb. Siste eksamener er avlagt og jeg venter på sensuren.
Samtidig har jeg endret jobb og vært prosjektleder for innføring av supportsystemet Wendia Point of Business (POB) og ITIL-prosesser fra 1.9.13. Døgnet har ikke hatt nok timer i perioder.
Det siste er at vi i vinter gikk på PRIDE-kurs som alle som ønsker å bli fosterhjem må gjennom for å bli godkjent. Før skriftlig godkjenning forelå fikk vi forespørsel om å ta ansvar for ei lita jente på 3 mnd. Vi overtok ansvaret for henne 12. mai og hun skal være hos oss inntil videre. Pr i dag er vi definert som beredskapshjem og det vil være noen runder i retten (fylkesnemnda m.m.) før det event. blir tatt en beslutning om hvorvidt hun skal være hos oss permanent. Inntil da får vi “låne” henne. Det er ei flott jente som vi allerede har blitt svært glade i.
Lisbet har fått permisjon fra jobbene sine for å være hjemme med babyen.
Mye er enda uavklart. Derfor legger vi ikke ut hverken navn eller bilder nå, men kanskje dette kommer etter hvert.
Lina stortrives i barnehage og som storesøster. Hun har nå begynt å snakke setninger med opp til 5 ord, men ofte går det i 3-ords setninger, eks “Pappa, du bæsj!”. Hun forstår veldig mye og har mye på hjertet, så vi grugleder oss til det løsner med språket…

Leave a Reply