browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kråkeberget [Dykk 20]

Posted by on 21/04/2011

Kråkeberget, Mork

Nytt påskedykk med Lillian og Harald. Når vi skulle forberede utstyret viste det seg at Lillian hadde feil på en draktventil og måtte trekke seg fra hele dykket. Synd!

Harald og jeg tok på oss draktene og sjauet utstyr over et piggtrådgjerde, tvers over et jorde, ut over fjøresteinene og ut på ei brygge. Jeg svettet godt når vi kom frem. Det var langgrunt, så det var legg å hekte på seg utstyret og bare legge seg på rygg for å kjøle seg ned og få igjen pusten.

Vi fulgte bunnen utover og sakte ned. Utenfor marebakken tok vi til venstre og kom til en loddrett vegg ca 400 m rett ned. Vi hang på 15-18 m, studerte liv og tok bilder. Jeg hilste på en liten eremittkreps som truet meg med klørne. Det så ut som om han skulle hoppe opp og bite meg i stortåa.

Når vi hadde fått nok av veggen padlet vi inn på grunna. Jeg virret rundt i tareskoget på ca 5-6 m dyp, tok bilder og koste meg.

Maks dybde var 18,2 m og dykket varte 33 min. Overflatetemperatur var 9 grader, med 5 grader på 18 m.

Leave a Reply