browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Første nitrox-dykk [Dykk 14]

Posted by on 29/09/2010

Drażnić, Kroatia

Jeg ble hentet på hotellet klokka grytidlig og vi kjørte til dykkeskolen. Her fylte vi tanker, klargjorde utstyr og fraktet dem ned til båten. Så satte vi kursen mot et sted som heter Fresh Spring Wells – Ferskvannsbrønnen.

 

Fresh Spring Wells er en underjordisk elv som kommer ned fra fjellene og så opp fra havbunnen. Når vi kom frem til stedet sto ferskvannet opp fra bunnen som et uklart forheng. Når jeg stakk hånden inn i ferskvannet var det iskaldt. Jeg svømte inn i ferskvannet, men skyndte meg ut igjen fordi vannet steg fort opp og holdt på å rive meg med til overflaten.

Vi var nede på 29,8 meter. Jeg dykket med litt for lite bly, så når jeg begynte å få tomme tanker ble jeg litt for lett, men vi brukte ankerkjettingen for sikkerhetsstoppene så det gikk fint.

Dykket varte 35 minutter.

Leave a Reply