browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Snart egen drakt

Posted by on 23/02/2010

Uhellene med drakt i AOWD-kurset har gjort at jeg ikke har dykket flere ganger etter det. Jeg vil ikke havne i samme uføret en gang til som under navigasjonsdykket! Jeg fikk en lærepenge om hva utstyr som ikke passer kan føre til og selv om jeg elsker å dykke så verdsetter jeg liv og helse høyere.

I høst har jeg spart til ny dykkerdrakt og nå er pengene på plass. Jeg bestiller drakten hos Seaskin i Leeds i England.

I Norge koster en tørrdrakt (membran) 9-12.000 kroner. Kun de aller dyreste er da skreddersydd. I tillegg må man ha vams (varmt undertøy) til ca 2.500 i tillegg.

Hos Seaskin får jeg en skreddersydd drakt og vams for ca 9.000. Av dette får jeg ca 1.000 i britisk moms tilbake etterpå.

Nå skal jeg kontakte en venn som er erfaren dykker for å få råd om lommer og ekstrautstyr. Når det er gjort bestiller jeg drakten. smiley

Leave a Reply