browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

AOWD: Peak Performance Buoyancy [Dykk 7]

Posted by on 15/05/2009

15. mai 2009; Sjøstrand, Oslo

Når man dykker styrer man oppdriften ved å fylle eller tømme luft i vesten eller drakten. Jo dypere man kommer, jo mer blir vest og drakt presset sammen og tar mindre volum. Mindre volum tilsvarer mindre oppdrift. For å unngå å synke fyller man mer luft i vest eller drakt for å blåse dem mer opp. Men stiger man litt vil vest og drakt utvide seg, man får for mye oppdrift og risikerer å stige til overflaten som en rakett, noe som kan medføre dykkersyke.

Peak Boyancy Performance (PPB) går ut på å få mest mulig kontroll over oppdriften slik at man hurtig og med minst mulig sløsing av luft finner nøytral oppdrift.

Når man har balansert oppdriften riktig kan man henge helt nøytralt i vannet og synke ved å puste ut dypt og stige ved å trekke pusten dypt. Det er heftig å svømme rundt og så senke seg ned til noe spennende ved å tømme lungene, ta et bilde, puste dypt inn og stige til utgangsposisjonen igjen!

Vi gjorde en del øvelser, men med 30 cm sikt i vannet var det vanskelig å finne visuelle holdepunkter som kunne fortelle om jeg gikk opp eller ned.

Jeg har fortsatt mye igjen å lære, men føler jeg har begynt å beherske oppdriften.

Dykket varte 16 minutter og vi var nede på 8 meter.

Leave a Reply