browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

AOWD: Nattdykk [Dykk 9]

Posted by on 15/05/2009

15. mai 2009, Sjøstrand, Oslo

I Norge blir det tidlig mørkt, spesielt vinterhalvåret. I tillegg blir lyset dårligere jo dypere man dykker. Det er derfor viktig for dykkeren å kunne navigere i mørket. Dette dykket ga oss grunnleggende kunnskaper om nattdykk og vi fikk brukt lyktene våre.

Sikten var like dårlig som de forrige dykkene den dagen, ca 30 cm. Å svømme rundt i tåkan var svært dessorienterende, men av og til traff lyset mitt små reker eller glassmaneter som lyste vakkert fluoriserende.

Jeg hadde lånt et par finner for dette dykket etter at jeg mistet dem under navigasjonsdykket.

Mot slutten av nattdykket fikk jeg igjen luft i beina og føttene i drakten ble blåst opp. Jeg holdt på å miste de lånte svømmeføttene også, men holdt beina helt i ro og fikk hjelp av makkeren min til å sikre dem.

Dykket ble avsluttet med at min makker tauet meg inn til land…

Dykket varte 33 minutter og vi var nede på 17 meter.

Leave a Reply