browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Advanced Open Water Diver (AOWD)

Posted by on 15/05/2009

De 5 neste dykkene er kursdykk i Advanced Open Water Diver (AOWD).

AOWD er kurset som tar dykkeren fra grunnleggende kunnskaper til videregående. AOWD består av innføring i 5 emnedykk, hvorav 3 er obligatoriske. Etter AOWD kan man gå ned til 30 meter, dykke om natten og navigere.

Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle ta AOWD så snart som mulig for å være mest mulig selvhjulpen.

Før kurset kjøpte jeg en kraftig undervannslykt til nattdykket.

Med 10 års fartstid som instruktør og lærer var jeg ikke helt fornøyd med instruktøren på kurset: Vel macho og nonsjalant etter min smak. Mulig jeg mangler forståelse for hva som er viktig i dykking og hvordan kurs bør gjennomføres, men jeg mener å ha observert mange pedagogiske feil i forhold til hvordan jeg ville lagt opp et slikt kurs.

Jeg ønsker ikke å henge ut instruktøren som er en grei kar, og de andre virket fornøyde, så jeg nevner ham ikke med navn i min omtale av AOWD-kurset.

Leave a Reply