browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Svømmeknappen

Posted by on 07/04/2008

Etter tredje dykk, når vi hadde spist lunsj, kom Jaap bort til oss: “Dere har ikke tatt svømmetesten enda. Sett i gang, to runder rundt båten!”

Jeg forbannet meg på at dette skulle jeg klare. Jeg var ikke kommet så langt for ingenting. Det var bare det at jeg var flink til å svømme, men ikke like flink til å flyte – i alle fall ikke med hodet over vannet. Gi meg snorkel og maske så går det fint, men uten sliter jeg litt.

Jeg plasket uti ved hekken på båten og kavet meg av gårde. Lange, seige tak. Det gikk ikke fort, men jeg kom da fremover. Etter en stund rundet jeg baugen og visste at hvis jeg fikk problemer nå kunne ingen se meg. Ja, ja. Det fikk briste eller bære og jeg kavet meg videre.

Etter en alt for lang stund hadde jeg rundet båten to ganger. Jaap var ikke direkte imponert, men jeg besto! smiley

Senere har jeg blitt flinkere til å svømme…

Leave a Reply